Forældre: skolereform påvirker mine børn negativt

Forældre: skolereform påvirker mine børn negativt

image title: 
Foto: georgerudy/123rf.com
Helt præcist er det hele 42 procent af forældrene med børn i folkeskolen, der er direkte uenige i, at den nu et år gamle skolereform påvirker børnene positivt.

Målingen viser ydermere, at 29 procent af forældrene mener, at reformen hverken påvirker børnene positivt eller negativt, mens kun 21 procent mener, den på virker børnene positivt. Meningsmålingen bygger på svar fra 183 personer.

I landsforeningen Skole og Forældre, der er en forening for forældre i folkeskolen, er man bekendt med forældrenes utilfredshed.

”Vi har løbende spurgt forældre om deres oplevelse af reformens elementer, og vi genkender tendensen. Forældre er ikke tilfredse med reformen, for vi er blevet stillet en bedre skoledag i udsigt, men alt for mange forældre oplever, at skoledagen blot er blevet længere, men ikke blevet bedre,” siger Mette With Hagensen, der er landsformand for Skole og Forældre.

LÆS OGSÅ: Folkeskoler bankerot: Private overtager ansvaret

Mette With Hagensen forklarer herudover, at utilfredsheden kan skyldes, at forældrene ikke fik det, som de havde regnet med.

”Det handler om lektiecafeer, hvor børnene ikke kan få hjælp til lektier eller få arbejdsro, det handler om understøttende undervisning, som virker tilfældig og uden indhold, det handler om bevægelse, som blot er en tur i skolegården,” siger landsformanden.
Formand i Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen siger:

”Elever og forældre sidder med en oplevelse af at de har fået flere timer, men ikke bedre timer,” og fortsætter:

”Det er vigtigt, at vi tager en diskussion om, hvordan vi prioriterer kvalitet frem for kvantitet.”

Hvordan mener du, at folkeskolereformen påvirker børnene?

TV 2 
Tags: 
Nøgleord: