Forskere har måske fundet liv i rummet

Forskere har måske fundet liv i rummet

image title: 
Foto: Pixabay
I et nyt studie, som blev offentliggjort 30. marts, har forskere fundet ud af, at jorden modtager radiosignaler fra en udentificerbar kilde. Men forskerne har svært ved at forklare de mystiske radiosignaler fra det ydre rum.
 
Siden 2001 har teleskoper opfanget såkaldte 'fast radio burts', FRB, der kan forklares som ekstremt hurtige radiobølger. Det er disse signaler, der nu sætter gang i tankerne om, hvorvidt der er liv i rummet.
 
'Den nye undersøgelse har opdaget at ti af disse FRB rejser i et multiplum af 187,5 cm. Det tyder på, at hver enkel kom fra separate kilder fra forskellige afstande fra Jorden,' står der i rapporten.
 
Forskerne bag forklarer, at det er yderst usandsynligt, at kilden til disse FRB kommer som støv fra en anden galakse, eller at det kan skyldes, at de kommer fra vores egen galakse.
 
De påpeger, at der skal mere forskning til, inden man kan konkludere noget.
 
‘Hvis begge disse muligheder kan udelukkes, kan kun en kunstig kilde (menneskelig eller ikke-menneskelig) overvejes’ står der i rapporten.
 
Den amerikanske astronom Jill Tarter skriver i en mail til Global News, at det ikke er umuligt, at der findes liv i rummet.
 
Hvad mener du om forskernes fund? Tror du på liv i rummet?

 
TV2

Tags: 
Nøgleord: