Forskningspenge går til private udgifter i udlandet

Forskningspenge går til private udgifter i udlandet

image title: 
Niyazz/123rf.com
Et udstationeringsophold for to forskere i Canada fra 2012 til 2013, kostede Forskningsministeriet i alt 452.159 kr., hvoraf ca. 200.000 kr. gik til at betale for deres børns flybilletter, børnehave samt skolegang i Canada.

Den ene forsker har fået omkring 2000 kr. hver måned til sit barns børnehave, mens den anden har modtaget over 40.000 kr. til flybilletter og forsikring, samt 95.543 kr. for sine døtres skolegang.

Dette er almindelig praksis ifølge professor ved Institut for Klinisk Medicin og ansvarlig for forskerkontoen, Jens Overgaard:

LÆS OGSÅ: Blå blok: Nej til brugerbetaling

”Hvis man vil have dem sendt ud af landet, så må man betale de ekstra udgifter, som de har ved det – herunder udgifter til pasning.”
Ifølge Tjenesterejseloven er det dog kun muligt at få dækket børns udgifter i et ’begrænset omfang’, og at ’private udgifter normalt afholdes af rejsende’.

”Det fremgår ikke eksplicit af reglerne, at man kan få betalt børnenes udgifter, når man arbejder i udlandet. Når det gælder børnehave, koster det jo også penge i Danmark. Det, man højst kan få dækket, er merudgifterne,” siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.

AUH-direktør Gert Sørensen, fortæller at sagen er et udtryk for fast praksis.

”Det har i mange år været en fast praksis, at ansatte har søgt om bevillinger til at tage deres børn med, når de skal udstationeres. Efter I har rejst problemstillingen, har vi nu bedt vores revisionsfirma undersøge, hvad man kan få betalt, og også om det her er skattepligtigt.”

Synes du, at det er i orden at forskningspenge går til privat forbrug? Deltag i debatten.
 
Metroxpress  
Tags: