Her er fremtidens teknologi, der vil dominere mange erhverv

Her er fremtidens teknologi, der vil dominere mange erhverv

Fremtiden tilhører datalogien og algoritmer. Årsagerne er både teknologiske, økonomiske og religiøse.

Lige siden det blev teknologisk muligt at opsamle store mængder af data, er folk begyndt at samle data om alt. Især det såkaldte big data, hvilket er samlingen af enorme mængder data om f.eks. folks adfærd i trafikken, gør det muligt at bruge dataet til at nå til konklusioner og resultater via teknologiske databehandlinger, der skaber overblik som intet menneske selv ville kunne have skabt. Data bliver via algoritmer analyseret og bearbejdet igennem b.la. machine learning, deep learning og kunstig intelligens på Supermicro servere, der skaber grobund for enorme økonomiske muligheder. Fordi hele samfundet efterhånden bliver opdelt og defineret i data – det, du ser i fjernsyn, er data, dine købsvaner er data, dine lægebesøg er data, din søvnrytme er data – kan dette data sælges for svimlende summer. Algoritmer er efterhånden blevet så gode analyseredskaber af vores samfund, at mange mener, de afspejler vores samfund bedre end nogen anden religion eller værdibaseret overbevisning. Nogle mener, at efter humanismen, der blev den moderne religion i den vestlige verden efter 2. verdenskrig, vil algoritmen blive den nye religion, da alt i dets inderste funktioner består af algoritmer.

Data styrer arbejdet

Data styrer allerede store dele af mange virksomheder og erhverv, og data vil kun blive endnu mere indflydelsesrig. Her er nogle eksempler på, hvordan din virksomhed kan gøre brug af data og alt, der følger med:
  • Hvis du skal samle meget data og udføre avancerede algoritmer, kræver det gode servers. Du kan med fordel bruge en Supermicro server, der giver mulighed for at opbevare store mængder data via megen hardwareplads og giver mulighed for avancerede teknologier såsom deep learning via en stærk gpu.
  • Saml alle brugbare data, du kan. Hvis du vil gøre brug af f.eks. deep learning, hvilket er en teknologi, der analyserer datasæt for at lære noget om dataet (f.eks. analyserer billeder for at kunne udpege specifikke billeder), er des mere data, des bedre. Jo mere data du har, jo bedre bliver algoritmerne og teknologier såsom deep learning.
  • Find ud af, hvordan dataet kan bruges. Data fra kunder kan f.eks. bruges til at gøre kundeservice bedre, og data fra virksomhedens maskiner kan bruges til at gøre maskinerne mere effektive.

Hvordan ser fremtiden ud?

Nogle vil sige, vi allerede befinder os i fremtiden, når det kommer til databehandling. Fordi alt efterhånden kan defineres som data, bliver det muligvis svært i fremtiden at overleve som virksomhed, hvis du ikke også opsamler data og analyserer det. Fordi hvis du ikke gør det, så gør konkurrenten det og via data, kan konkurrenten finde genveje, effektiviseringer, besparelser og nye metoder, du ikke kan uden data. Algoritmers og især machine learning, deep learning og kunstig intelligens finder resultater, som du aldrig nogensinde som individuelt menneske eller som samling af hundrede mennesker ville finde. Nogen mener endda, at den perfekte kunstige intelligens selv vil kunne finde svar på alt mellem himmel og jord – fra kræftkur til fusionsenergi.
Tags: