Hvorfor findes universet? Få svar her

Hvorfor findes universet? Få svar her

image title: 
Foto: Pixabay.com
Har du nogensinde undret dig over, hvorfor universet eksisterer? Hvorfor her er noget frem for komplet intethed?
Netop det spørgsmål forsøger den amerikanske filosof Jim Holt at besvare i sin bog “Why does the world exist?”.

I bogen, der kaldes “en eksistentiel detektivhistorie”, gennemgår Jim Holt mange forskellige bud på, hvorfor universet eksisterer.
Hvis man kigger mod religion, er svaret naturligvis at universet eksisterer, fordi en almægtig kreativ kraft, oftest kaldet Gud, ville det.

Konfronteret med spørgsmålet “Jamen, hvorfor findes der så så meget ondskab?” vil den kløgtige teologs svare, at Gud ønsker, at mennesket har en fri vilje, og med fri vilje følger friheden til at yde ondskab.

Det er dog, ifølge Jim Holt, sjældent overbevisende svar, der gives, når man spørger, hvorfor Gud eksisterer.

I en lignende tankegang vil tilhængere af platonismen, der stammer fra den græske filosof Platon (427-347 f.Kr.), hævde, at universets eksistens er et resultat af et kosmisk behov for godhed. Her er der dog ikke nogen gud involveret - derimod eksisterer universet, fordi det objektivt set bringer mere godhed end intethed ville.

Andre mener, at universet kan være skabt af et intelligent væsen - en slags hacker, om man vil - i et andet univers. Denne ide er, ifølge Jim Holt, ikke helt så langt ude, som den lyder.

LÆS OGSÅ: Utraditionelle midler redder lokale købmænd

Ifølge den anerkendte amerikanske fysiker Andrei Lindes teori om kaotisk inflation kræver det nemlig hverken overnaturlige kræfter eller ressourcer på et kosmisk niveau at skabe et univers, og ifølge Linde selv er hacker-teorien en mulighed - i hvert fald teoretisk.

En anden videnskabeligt funderet forklaring kommer her, men kræver, at du holder tungen lige i munden, for nu skal du møde Heisenbergs ubestemthedsrelation. Dette princip siger i bund og grund, at jo mere du ved om en partikels position, jo mindre ved du om dens hastighed.

Princippet betyder også, at man ikke med sikkerhed kan sige noget om værdien af et felt og hastigheden, hvormed feltet ændres. Dette svarer, ifølge Jim Holt, til at sige, at du ikke kan kende prisen på en aktie, og hvor hurtigt denne pris ændres.

Hvis intethed herskede, ville dette per definition betyde, at værdien af alle felter var lig nul. Derfor ville man kende felternes værdi. Men Heisenbergs ubestemthedsrelation siger jo, at hvis man kender værdien af et felt, vil ændringen i værdien være fuldstændig tilfældig. Sagt med andre ord kan hastigheden hvormed feltet ændres ikke være nul.

Dermed er intethed ustabilt, og det er derfor du nu sidder her og læser denne artikel.

Hvorfor tror du, at universet eksisterer?
Tags: