Hvorfor holder vi Store Bededag?

Hvorfor holder vi Store Bededag?

image title: 
Foto: mina kim/flickr
Store Bededag falder hvert år på den fjerde fredag efter påske. På det tidspunkt er foråret ved at springe ud i fuldt flor, og mange nyder sikkert den ekstra fridag, som vi bliver givet. Men den egentlige grund til, at Store Bededag er blevet en national helligdag, skal findes 300 år tilbage i historiebøgerne.

Her bistod biskop Hans Bagger den daværende kong Christian V i revisionen af Danske Lov. Tidligere havde man haft de såkaldte gangdage, som blev helliget til kirkelige formål, men man gik nu over til at slå flere af disse helligdage sammen til, hvad der i dag er kendt som Store Bededag. Dagen blev lovfæstet i 1686.

Store Bededag var traditionelt set en dag, hvor alle havde arbejdsfri, så de kunne bede og ordne andre kirkelige formål. Derfor havde bagerne i sin tid også fri, hvorfor det ikke var muligt at købe friskbagt brød om morgenen. Derfor bagte bagerne hvedetvebakker dagen før, så befolkningen kunne købe dem dagen inden og varme dem på selve dagen.

I 1770 blev en lang række af de tidligere 22 eksisterende helligdage, som Helligetrekongersdag, 3. juledag og Sankt Hans dag, afskaffet som en del af den reform, som Christian VII’s livslæge Struensee gennemførte. Store Bededag overlevede dog reformen og er den dag i dag stadig at betragte som en national hellig- og konfirmationsdag.

Har vi for mange helligdage i Danmark? Spiser du varme hveder?

Jyllands-Posten
 
Tags: