Hyppigheden på dine tandlægebesøg afhænger af dine individuelle forhold

Hyppigheden på dine tandlægebesøg afhænger af dine individuelle forhold

Sponsoreret indhold

Denne artikel indeholder annonceret indhold.

Før i tiden anvendte tandlægerne samme indkaldelsesfrekvens på sine patienter, men i dag er dit behov for at møde tandlægen styret af dine tænders tilstand. Tandlægerne anvender farvekoder for at vurdere din profil og tilpasse indkaldelserne.

Tandlægerne er gået fra en fast rutine med indkaldelser cirka hver 6.-7. måned, til i dag at anvende farvekoder på hver enkelt patient. Det er disse farvekoder, som styrer dit behov for at se tandlægen.

Ved kontakt til vores lokale tandlæge i Ishøj, er det bekræftet, at man kan flytte sig imellem farvernes spor. Læs mere her, hvis du har brug for en ny tandlæge.

Selve farvekoderne er som du kender det fra trafikreguleringen – nemlig grøn, gul og rød. Farverne er anvendt for at tilknytte dig en patientgruppe, hvor farverne angiver, hvorvidt du har risiko for at udvikle en tand- og mundsygdom eller måske allerede har en.

Er du i den grønne gruppe, har du ingen tegn på aktiv sygdom i tænder eller mundhule. Du vil derfor også kun kunne forvente en rutinemæssig indkaldelse hver 12.-24. måned.

Er du i den gule gruppe, har du en aktiv sygdom ved tænder eller mund. Her er det tandlægens vurdering af risikofaktorerne, der afgør regelmæssigheden på din indkaldelse.

Er du i den røde patientgruppe, har du en mund- eller tandsygdom, hvor tandlægen vurderer at det er vanskeligt at ændre forholdene. Igen indkaldes du på baggrund af tandlægens faglige vurderinger, og i en hyppigere grad end i den gule gruppe.
 

Forhold og risiko kan ændre sig

Når man placeres i en farve, er det vigtigt at forstå, den ikke nødvendigvis er permanent. Den er mere et udtryk for at placere en patient på baggrund af den nuværende situation omkring tandsættet. Dette på baggrund af nationale kliniske retningslinjer.

Disse retningslinjer fokuserer særligt på tandsygdommene caries (huller i tænderne) samt parodontitis. Parodontitis er en sygdom i kæben omkring tænderne, og én som typisk først opstår senere i voksenlivet, på de patienter, som rammes af den.

Såfremt du f.eks. befinder dig i den gule gruppe, men får styr på de udfordringer, der er omkring dine tænder, kan du sagtens flyttes tilbage til den grønne gruppe. Dette reducerer også hyppigheden på dine indkaldelser.

Omvendt kan pludselige dårligere vaner og en livsstilsændring også føre til, at du flyttes fra en grøn gruppe til den gule – eller måske over årenes løb til den røde. Det handler om sunde vaner.

For patienter på det røde spor kan det dog vise sig mere vanskeligt at behandle, men det er ikke nødvendigvis en umulighed at blive flyttet til en af de bedre grupper.