Invester i dine medarbejderes trivsel på arbejdspladsen

Invester i dine medarbejderes trivsel på arbejdspladsen

Vi lever i en tid hvor den enkelte medarbejders trivsel på arbejdspladsen er utrolig meget oppe at vende. Det er den blandt andet fordi vores samfund stiller store krav til os både i- og udenfor arbejdspladsen.

Det er både private forpligtelser som kræver vores opmærksomhed og dedikation, men også ønsket om at være en god og loyal medarbejder.

Inspirerende foredrag og kurser

En god arbejdsplads, hvor medarbejdernes trivsel er i højsædet, kræver at man som leder tør at satse og investere i nogle andre tiltag.

At gå til et foredrag som afdeling, kontor eller arbejdsplads kan være en god aktivitet til at ryste en gruppe medarbejdere sammen og som giver mulighed for at diskutere og evaluere efterfølgende.

Det kan også være at du som leder, HR eller kollega tænker, at et kursus eller kortere uddannelse er vejen til at udvikles. At lade sin medarbejder få muligheden for at videreudvikle sig selv og sine kompetencer vil med garanti komme tifoldigt tilbage.

Det er et velkendt at medarbejderudvikling- og trivsel er alfa og omega i forhold til at arbejdspladsen er velfungerende. Er du leder, skal du give dig selv lov til at tænke ud af boksen og investere i dine medarbejdere.

Der er to tilgangsvinkler, som er vigtige at overveje her. Den ene er at have en åben tilgang, hvis en medarbejder kommer til dig selv med et projekt eller en ide.

Den anden er, at du som leder eller HR viser et utroligt loyalt og aktivt initiativ, hvis du hører om et kursus eller kortere uddannelse, som du mener vil passe lige præcis til en bestemt medarbejder.

Vær selv et forbillede for den loyale dagsorden

Uanset om du er leder eller HR er du med til selv at præge en stor del af dagsorden for den arbejdsplads du leder. Hav det in mente, når du tænker på hvordan du ønsker at dine medarbejdere skal performe og hvilken kultur du ønsker, skal stå frem for arbejdspladsen.

Glade medarbejdere smitter af på den overordnede stemning.

En måde, hvormed du selv kan være et forbillede, er ved at tage til forskellige kurser og foredrag, hvor du sætter fokus på kunsten at være en god leder eller HR.

Og én ting er at tage til de forskellige arrangementer, en anden sag er at udleve det, som du lærer. Husk at du skal være et godt eksempel og forbillede for dine medarbejdere.

En anden måde at opfordre medarbejderne til at indgå i dialog med hinanden og aflaste, kan være ved at afholde nogle seminarer.

Husk at vi som mennesker påvirker hinanden mere end vi tror, og i en samtid hvor stress er blevet en folkesygdom, er det vigtigt at huske at vi alle er lige disponerede og alle har brug for opbakning og anerkendelse.

Er der en medarbejder, som kæmper med at lade sine ressourcer række, er det altid en god ide at lade medarbejderen vide, at personen ikke skal føle sig utilstrækkelig, men i stedet tale om, hvordan problemet kan løses. Ved at indgå i en dialog i tide og tale om de svære ting, så undgår I et større sammenstød, end hvis der ikke blev taget hånd om udfordringen i tide.
Tags: