Kæmpebrøler: Børn risikerer at dø

Kæmpebrøler: Børn risikerer at dø

image title: 
Foto: Zuzoli/123rf.com
En fejlagtig vejledning kan vise sig at få alvorlige konsekvenser. Fejlen har fundet sted i en ny håndbog om brugen af det febernedsættende og smertestillende Panodil Junior til børn.

Medicinalfirmaet GSK, der står bag håndbogen, er ved en fejl kommet til at anbefale 120 milliliter til børn med en kropsvægt under 40 kilo, hvor den rette dosering er 20 milliliter. Den nuværende anbefaling kan medføre leverskade og -svigt og i værste fald endda også få dødelige følger.

Ledelsen i GSK betragter naturligvis sagen med stor alvor, og kommunikationschef Henrik Kastoft gør det klart, at man øjeblikkeligt skal søge læge, hvis man er kommet til at give sit barn den alt for høje dosering.

I alt er håndbogen trykt i 40.000 eksemplarer, men 38.000 af dem er stadig at finde på GSK’s lager og vil derfor snarligt blive destrueret. De resterende 2.000 befinder sig hovedsageligt på landets apoteker eller hos sundhedsplejersker, hvor det vurderes, at 200 indtil videre har fået udleveret håndbogen.

Skal sådanne menneskelige fejl accepteres, som de er, eller bør det få alvorlige konsekvenser for firmaet bag? Skal familierne kompenseres, også selvom de ikke har nået at tage produktet i brug?

Finans.dk
Tags: