Kristne og muslimer har samme idealer

Kristne og muslimer har samme idealer
Selv om der er stridigheder mellem vores moderne religioner i dag, så er de alle produkter af samme historie, og skal man se på de overordnede budskaber, så er kristne og muslimer i virkeligheden kollegaer med samme mål.
Foto: Pixabay

De største religioner vi bekender os til i dag, har lånt historier og værdier fra hinanden. Det er efter sigende jødedommen, der har dannet grundlag for både kristendommen og islam. Det kan virke meget naturligt, at beretningerne på et tidspunkt har skilt sig, når historieren oftest skulle gå fra mund til mund – og desuden skulle overbevise folk fra andre kulturer i takt med, at de nye religioner vandt frem i verden. Men hvordan kan man så se, at kristne og muslimer er kollegaer?

 

Hvis man starter med begyndelsen, så er både Biblen og Koranen enige om, at det første menneske på jorden er Adam. Og i begge tilfælde lokkes Adam til at spise af et forbudt træ, og oplever derefter skam over sin egen nøgenhed.

 

Hvis man derudover ser på den mest centrale figur i kristendommen, samt på de to religioners overordnede idé er der også fællestræk, der gør dem til kollegaer. Den mest centrale figur Jesus i kristendommen, er samtidig også en del af både islam og jødedommen. Han har forskellige roller og betydninger, men det ændrer ikke på det faktum, at han er der. Derudover har islam og kristendommen den overordnede fælles idé, at det hele handler om at tjene Gud, hvilket man gør ved at tjene hans skaberværk.

 

Begge hellige skrifter indeholder ydermere (Koranen og Det Gamle Testamente) idéen om én Gud, engle der taler med mennesker, store profeter og en ondskab i form af en engel som Gud støder fra sig og derfor bliver til Satan (eller al-Shaytân).

 

På baggrund af de fælles træk og idéer om etik som de to religioners hellige ord prædiker om, så kan man – trods strid og uenighed – kalde muslimer og kristne for en slags kolleger. En påstand, der for nogen kan lyde forargelig, men ikke desto mindre rigtig, set i lyset af de fælles mål, som begge religioner ønsker, at deres tilhængere skal praktisere.

 

Hvad mener I om disse ligheder? Er muslimer og kristne kollegaer?