Mange indvandrerdrenge dropper uddannelsen

Mange indvandrerdrenge dropper uddannelsen

image title: 
Foto: Goodluz/123rf.com
En ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, viser, at omkring 70 procent af minoritetsdrengene med anden etnisk baggrund end dansk falder fra på de danske erhvervsuddannelser, mens tallet er 38 procent for de etnisk danske drenge.
 
Seniorforsker ved SFI, Vibeke Jakobsen, står bag den nye undersøgelse, og selvom den ikke fremsætter en endegyldig konklusion, fortæller hun til Jyllands-Posten, at der kan være flere årsager til det store frafald blandt minoritetsdrengene.  
 
For det første kommer mange af dem ud af folkeskolen med dårlige karakterer og dermed en fagligt svagere profil, mens sprogproblemer også kan være en del af forklaringen. Derudover kommer mange fra en opvækst med lavtuddannede forældre, der sjældent er stærkt repræsenteret på arbejdsmarkedet, hvilket også kan føre til frafald.
 
LÆS OGSÅ: Afsløring: Asylbørn behandles som voksne
 
Udover førnævnte årsager nævner Vibeke Jakobsen desuden manglen på praktikpladser som en stopklods for mange minoritetsdrenge. Dog håber Socialdemokraternes erhvervsskoleordfører, Ane Halsboe-Jørgensen, at uddannelsesgarantien vil ændre på dette, men hun ærgrer sig alligevel over den negative statistik.
 
”Det er trist, at vi ikke har været bedre til at løfte den gruppe af unge mænd med anden etnisk baggrund. Det ser bedre ud for pigerne, men det ændrer ikke på, at der er en barriere for drengene. Noget af forklaringen er, at det er svært at finde en praktikplads, og det har vi til dels løst ved at lave en uddannelsesgaranti, som, jeg forventer, vil løse noget af problemet," siger hun til Berlingske.
 
For minoritetspigerne er tallene ikke lige så negative som hos drengene, selvom frafaldet dog også er stort her. Undersøgelsen viser nemlig, at 45 procent af de etnisk danske piger falder fra, mens det drejer sig om 50 til 63 procent af indvandrerpigerne.
 
Hvad mener du om rapportens bud på årsager til frafald? Kan du finde andre forklaringer?
 
Jyllands-Posten