Massemorderen Breivik får medhold i retsag

Massemorderen Breivik får medhold i retsag

image title: 
Francis Dean/123rf.com
Den omtalte massemorder, Anders Breivik, er ikke blevet behandlet efter reglerne om menneskerettigheder under sit fængselsophold. Byretten i Oslo har netop afsluttet sagen.

Som SOL.dk tidligere har berettet, er Anders Breivik idømt 21 års fængsel for drabene på 77 mennesker i Oslo og på Utøya i 2011. I forbindelse med sit fængselsophold har han hevet den norske stat i rettet, da opholdet angiveligt skulle være i strid mod menneskerettighederne.

LÆS OGSÅ: Mor ”kunne ikke lade være” at slå søn ihjel

Byretten i Oslo har givet ham medhold i klagen, da det er et brud på den europæiske menneskerettighedskonventions 3, at Breivik har siddet i isolation siden sin anholdelse.

Domsafsigelsen lyder som følgende:

”Afsoningsforholdene for Anders Behring Breivik repræsenterer en krænkelse af menneskerettighedskonventionens artikel 3. Afgørende forhold er isolationens længde, utilstrækkelig begrundelse for isolationen, begrænsede klagemuligheder og begrænsede kompenserende foranstaltninger.”

Breivik fik dog ikke medhold i klagen om, at man har begrænset hans kontakt til omverdenen. Man har blandt andet standset dele af en brevudveksling, da man var bange for, at han ville rekruttere folk til at begå ydereligere terrorangreb.

”Når formålet med proceduren er at bekæmpe eller forebygge terrorisme, tildeles regeringen en bred skønsmargin - selv i forhold til indgreb i den indsattes tætte relationer,” står der yderligere i afsigelsen.

Kriminalforsorgen skal derfor forbedre Breiviks afsoningsforhold, mens den norske stat er sat at til at betale sagens omkostninger på 270.000 danske kroner.

Burde alle have de samme rettigheder – også selvom man er massemorder eller terrorist?

Politikken 
Tags: