Mere digital betaling baner vejen for kryptovaluta

Mere digital betaling baner vejen for kryptovaluta

I takt med at vi bruger færre og færre kontanter, bliver ideen om at erstatte traditionel valuta med kryptovaluta mere og mere nærliggende. Men hvad er egentlig forskellen på kryptovaluta og traditionelle valutaer og hvordan ser fremtiden ud for de to forskellige betalingsmidler?
 
En kryptovaluta er et digitalt aktiv, der er designet til at fungere som et medie for udveksling, et såkaldt ombytningsmiddel. Kryptovaluta bruger bl.a. stærkt kryptering til at sikre finansielle transaktioner, så som handel med bitcoins. Men hvordan adskiller kryptovaluta sig egentlig fra traditionel valuta?

I virkeligheden er valutaer utrolig arbitrære. De har ikke en indbygget værdi. Før i tiden burger man muslingeskaller eller ædelmetaller som valuta. I dag bruger vi mønter, sedler og tal på en skærm, der repræsenterer mønter og sedler. Det vigtigste ved vores valuta er, at vi har tillid til, at pengene rent faktisk er det værd, som vi tror de er. Så snart tilliden forsvinder, så forsvinder valutaens værdi også, som vi f.eks. har set det i Venezuela.

Den primære forskel på kryptovaluta og traditionel valuta er, at de opnår den tillid, vi tillægger dem, på forskellige måder. Traditionel valuta er styret centralt af nationalbanker og regeringer, og får deres tillid gennem den tillid, vi har til disse institutioner. Kryptovaluta arbejder derimod med en decentraliseret kontrol, hvor tilliden og styrken af valutaen i høj grad beror på den kryptering og de koder, som ligger til grund for kryptovalutaen samt den blockchain, som kryptovalutaen fungerer igennem.

Hvad skal en valuta kunne for at være succesfuld?

Som vi nævnte ovenfor, så er tillid et centralt element ved valuta, men tillid er ikke det eneste, som betyder noget for, om en valuta kan blive succesfuld. Typisk siger man, at valuta skal opfylde tre kriterier.
 • Den skal kunne opbevare værdi. Hvis værdien af en valuta ændrer sig drastisk fra den ene dag til den anden, vil folk miste tilliden til den og begynde at bruge andre valutaer.
 • Den skal kunne anvendes som regneenhed. Folk skal kunne relatere værdien af en valuta til værdien af noget andet, f.eks. at en liter mælk er 10 kr. værd. Det er en af de udfordringer, som kryptovaluta har i dag, i det de færreste tænker i f.eks. bitcoins, når de skal beregne værdien af noget.  
 • Den skal kunne anvendes som ombytningsmiddel. Du skal kunne købe produkter og services for valutaen. Det går ikke at du kun kan bytte kryptovaluta for traditionel valuta, for at en valuta kan være succesfuld, skal man kunne ”bytte” dem til helt almindelige dagligdags ting.

Bevæger vi os væk fra traditionelle valutaer?

Det stigende antal digitale betalingsmuligheder som f.eks. netbank og mobilepay samt den stigende nethandel gør, at danske forbrugere i færre og færre tilfælde har kontanter oppe af pungen. Derudover er der en lang række butikker, som eksperimenterer med ikke at tage imod kontanter af sikkerhedsmæssige årsager. Så man kan sige, at den valuta vi anvender til daglig, allerede er data og tal på en skærm.

Derudover har vi i kølvandet på finanskrisen set en faldende tillid til pengeinstitutter og nationalbanker. Det er ikke første gang i historien, at vi har set mistillid til banker, valutaer og pengeinstitutter, det er imidlertid første gang, at der har været et reelt alternativ.

Fremtiden for kryptovaluta

Men hvis der er et alternativ og hvis mistilliden til de institutioner, der står bag de traditionelle valutaer, er så stor, hvorfor er traditionel valuta så ikke erstattet af kryptovaluta endnu? Det er der flere årsager til.
 • Kryptovaluta så som Bitcoin er blevet utroligt populære de seneste par år, bare ikke nødvendigvis som ombytningsmiddel. I stedet er kyptovaluta blevet populære som investeringsobjekter. Historier om personer, der er blevet millionærer ved at investere i f.eks. Bitcoins, florerer overalt, hvilket også har fået prisen på bitcoins til at stige på en måde, som ikke nødvendigvis er hensigtsmæssig for en valuta, der skal kunne anvendes som ombytningsmiddel og regneenhed.
 • Derudover så er det stadig svært at købe reelle produkter og services for f.eks. Bitcoins. Du kan stadig ikke gå ned i netto betale for dine dagligvare med kryptovaluta.Dette betyder imidlertid ikke, at udsigterne er dystre for kryptovaluta. Systemerne bag især de mere etablerede former for kryptovaluta har vist sig modstands- og overlevelsesdygtige på lang sig, og derudover så er der faktisk flere og flere steder, hvor man kan betale med kryptovaluta her i blandt:
 • Microsoft
 • Overstock
 • Newegg
 • Expedia
 • DISH Network
 • Etsy (individuelle sælgere)
 • Intuit
 • Private Internet Access
 • Pure VPN
Denne liste bliver kun længere og kryptovaluta bliver mere og mere acceptabelt som ombytnings- og betalingsmiddel. På nuværende tidspunkt eksisterer kryptovaluta sideløbende med traditionelle valutaer som et investeringsobjekt og som en alternativ betalingsmetode, men en række finansielle institutioner og regeringer er allerede i gang med at undersøge, hvordan de aktivt kan anvende kryptovaluta og blockchain-teknologien, som har vist sig at være langt mere stabil end en række traditionelle valutaer. 
Tags: