Mobbeoffer får kæmpeerstatning af kommune

Mobbeoffer får kæmpeerstatning af kommune

image title: 
Foto: Wavebreak Media Ltd/123rf.com
Har en kommune ansvaret for, at en elev på en af kommunens skoler bliver mobbet?

I Norge er svaret tilsyneladende ja. I hvert fald er Malvik Kommune for nyligt blevet dømt til at betale 1,3 millioner kroner i erstatning til den nu 26-årige Line Sommer Hoel.

Mobningen har givet Line Sommer Hoel svære psykiske skader, og i dag lider hun af posttraumatisk stress, anoreksi og depressioner. Det fik hende i 2015 til at lægge sag an mod kommunen.

Det tidligere mobbeoffer vandt i første omgang sagen, som kommunen derefter ankede. Senere trak kommunen dog anken tilbage i håbet om at kunne indgå forlig med den 26-årige kvinde.

LÆS OGSÅ: Kommune brugte 720.000 kroner på dronningebesøg

Det resulterede i, at Line Sommer Hoel nu er blevet tildelt en erstatning på 1,6 millioner norske kroner, svarende til lidt under 1,3 millioner danske kroner. Ifølge kommunen er dette et standardbeløb i erstatningssager for børn under 16 år.

“Det er en standarderstatning for børn under 16 år, som Malvik Kommune har udbetalt a'conto. Jeg har lavet et udkast til Line og hendes familie skal tage stilling til,” siger Christian Lundin, der er bisidder for Line Sommer Hoel, til adresseavisen, ifølge tv2.no.

Han mener ikke, at erstatningen modsvarer de skader, mobningen har påført Line, og de vil derfor som udgangspunkt ikke acceptere
erstatningen.

“Kommunen mener, at beløbet er tilstrækkeligt. Men medmindre de indgår i en dialog, vil vi gennemføre den berammede retssag i november, hvor erstatningen kan blive udmålt,” siger Christian Lundin til adressaavisen, ifølge TV2.no.

Kommunens advokat fortæller, at beløbet blev udbetalt før, der blev fremsat krav fra Line Sommer Hoel, og at de er klar til at indgå i dialog om erstatningssummen.

Er det fair, at kommunen skal betale en stor erstatning til et mobbeoffer?

MX
Tags: