Politiker udelukket på grund af handicap

Politiker udelukket på grund af handicap

image title: 
Foto: Kristian Hegaard/Facebook
I Fredensborg Kommune er Kristian Hegaard fra De Radikale erklæret inhabil i en sag om millionbesparelser på handicapområdet.

Beslutningen er truffet af et flertal i byrådet og baserer sig på, at Kristian Hegaard selv modtager et af de tilskud, som byrådet planlægger at spare på.

Tilskuddet er det såkaldte BPA-tilskud, der gives af kommunen til personer med nedsat funktionsevne til at dække udgifter til eksempelvis ledsagelse eller privat pleje. Tilskuddet berører ni personer i kommunen, og Kristian Hegaard er altså én af dem.

LÆS OGSÅ: Kommune nægter handicappede svømmehalsbesøg

Han er frustreret over byrådets beslutning:

”Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at de, der stemmer på mig, ikke får deres stemme hørt og ikke er repræsenteret i byrådet på den måde, de gerne vil,” siger Kristian Hegaard til TV 2 NEWS.

Han har derfor klaget til det kommunale tilsyn over kommunens afgørelse. Han henviser til, at BPA-tilskuddet kun udgør en lille del af den samlede besparelse.

På trods af dette fastholder byrådet med et flertal fra Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti, at Kristian Hegaard er inhabil.

LÆS OGSÅ: Hver anden dansker undgår handicappede i toget

De henviser til Forvaltningslovens paragraf 3, der siger, at "den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald."

”Hvis BPA'en ikke havde været en del af det her sagskompleks, så havde Kristian ikke været inhabil i sagen. Det er udelukkende fordi, at han ved at være med til at behandle det store sagskompleks, får en proportional alt for stor indflydelse den lille sag, der omhandler hans egne personlige forhold,” siger Socialdemokraternes Hans Nissen, der er formand for Socialudvalget i kommunen.

Hvad mener du om, at Christian Hegaard er erklæret inhabil?

TV2

Tags: