Privatisér alle sygehuse, men stop brugerbetalingen

Privatisér alle sygehuse, men stop brugerbetalingen

image title: 
Yuriy Klochan/123RF
Den tidligere hospitalsdirektør Bent Christensen er ikke i tvivl om, hvad det er, der er galt med det danske sundhedssystem.
”Vi har et forunderligt system i dag, hvor det er den samme myndighed, der bestiller sundhedsydelserne, har ansvaret for, at sygehusene producerer, og i sidste ende også er borgernes repræsentant, når de skal tage stilling til, om det, der bliver leveret, er godt nok. I det system vil der jo aldrig blive lagt pres på kvalitet og produktivitet.”

Bent Christensen argumenterer altså for, at hospitalerne simpelthen står uden for almindelige markedsmekanismer, og der ingen konsekvens er, hvis et hospital ikke gør det godt nok.

”Problemet er, at når samme myndighed både køber ydelserne, producerer dem og kontrollerer sig selv, så står den myndighed jo i en rolle, hvor man ikke vil desavouere sig selv i nogen af de tre roller. Dermed kan de jo ikke lægge pres på sig selv.”

Selvom Bent Christensen mener, at vi bør privatisere alle hospitaler, er det, for ham, dog ikke ensbetydende med, at danskerne selv skal have penge op af lommen, når de skal på hospitalet. Tværtimod vil den tidligere hospitalsdirektør hellere indføre flere gratis sundhedsydelser.

”Jeg går ind for et skattefinansieret system, fordi vi på den måde beskytter de svageste i samfundet og sikrer, at de også har adgang til de nødvendige sundhedsydelser. Danskerne har i øvrigt en relativ høj brugerbetaling sammenlignet med de fleste andre lande i Europa, vi har det bare ikke på hospitalerne. Man kunne overveje at lægge det hele ind i systemet og fjerne bruger­betalingen fuldstændig på f.eks. tandlæge, briller, høreapparater osv.”

Han fortæller desuden, at " Syv-otte pct. af alle de patienter, der kommer ind på sygehusene, får en hospitalsinfektion, og det tal har ikke rokket sig over de sidste ti år. Region Hovedstaden har beregnet, at en patient med en sygehusinfektion bruger 11 dage ekstra på sygehuset, hvilket svarer til, at hospitalsinfektioner på landsplan koster to mia. kroner om året.”
 
Hvad mener du om det danske sundhedssystem? Er du enig med Bent Christensen? 

Politiko