Sådan påvirker nye love dit liv

Sådan påvirker nye love dit liv

image title: 
Andriy Popov/123rf.com

I år 2017 gælder en række nye love, som kan få indflydelse på din hverdag, hvad enten du er studerende og under uddannelse, på dagpenge eller lystfisker.

Kørekort til 17-årige
Den yngre del af befolkningen med benzin i blodet kan glæde sig over den nye lov om kørekort til 17-årige, der trådte i kraft den første januar.

Der er tale om en treårig forsøgsordning, hvor 17-årige får mulighed for at tage kørekort, men det er ikke lovligt at køre alene i trafikken, før man fylder 18 år. Det er dog et krav, at 17-årige har en erfaren bilist på minimum 30 år med i bilen.

Forsøgsordningen er inspireret fra udlandet, hvor erfaringer ifølge Rådet for Sikker Trafik viser, at 17-årige, der har kørt i trafikken med en ledsager, bliver mere sikre bilister senere hen.

Nyt uddannelsesloft
Det nye år byder også på ændringer på uddannelsesområdet.

Et uddannelsesloft er trådt i kraft, hvilket ikke længere gør det muligt at tage mere end én uddannelse på samme eller lavere niveau, end den man allerede har i forvejen. Den nye lov kan få stor betydning for studerende, der allerede har planlagt at tage to uddannelser på samme niveau.

LÆS OGSÅ: Så mange fridage er der i 2017

Ny dagpengelov
En ændring i dagpengereglerne betyder, at du i det nye år kan forlænge dagpengeperioden med op til et år.

Før krævede det 52 ugers arbejde indenfor en periode på tre år at optjene en ny dagpengeperiode. Den nye lov medfører, at en måneds arbejde vil give to ekstra måneders dagpenge.

Ny stalking– og forfølgelseslov
Det vil fremover være muligt for politiet at udstede et 'strakstilhold', der gør det ulovligt at forfølge, kontakte eller være i nærheden af en bestemt person.

Justitsministeriet skriver om det nye tilhold:
”Det giver mulighed for hurtigt at meddele en midlertidig beskyttelse, indtil der af politidirektøren træffes en endelig afgørelse om tilhold eller opholdsforbud.”

Ny lov om indfangning af torsk
Er du fritids- eller lystfisker, skal du være opmærksom på, at der er blevet indført en ny lov, der begrænser, hvor mange torsk du må indfange i den vestlige Østersø.

Der må således kun fanges fem torsk pr. fisker, og i perioden 1. februar til 31. marts er tallet begrænset til tre torsk. Loven er indført i et forsøg på at forbedre bestanden af torsk i den vestlige Østersø.

Hvad synes du om de nye love?

BT


Tags: 
Nøgleord: