Sådan vælger du selvrisiko til din bil

Sådan vælger du selvrisiko til din bil

image title: 
Foto: Dmitry Kalinovsky/123rf.com
Ordet selvrisiko betegner det beløb, man selv skal betale, hvis man kommer ud for et uheld. Det vil konkret sige, at det er den del af skadesomkostningerne, man som forsikringstager selv står for at betale – forsikringsselskabet står for betalingen af det resterende beløb.

For at gøre det mere tydeligt kommer samlino.dk med et eksempel:

Din bilforsikring har en selvrisiko på 4.000 kroner, og du er involveret i en ulykke med din bil, hvor skadesomkostningerne løber op i 25.000 kroner. I dette tilfælde skal du egenhændigt betale 4.000 kroner, og restbeløbet på de 21.000 kroner afholdes af forsikringsselskabet.

Det er muligt for dig som forsikringstager at have direkte indflydelse på, hvor risikovillig en profil du ønsker at have. Det vil sige, at du selv bestemmer, om din forsikring skal være med lav eller høj selvrisiko. Nedenstående afsnit vil tage et kig på, hvilke overvejelser du bør gøre dig i forbindelse med tegning af forsikring.

LÆS OGSÅ: Sådan sparer du penge på din bilforsikring

Strategier for din selvrisiko

Når man skal vælge selvrisiko, skal man tage stilling til, hvor stor en del af den økonomiske udgift/risiko man vil betale, hvis der skulle opstå nogle skader. Jo højere risiko man er villig til at tage, jo billigere vil den månedlige/årlige udgift til forsikringen blive.

Her nævnes to mulige strategier ved valg af selvrisiko:

1. At vælge en forsikring med en så lav selvrisiko som muligt. Strategien giver dig en højere forsikringsudgift månedligt/årligt, men sikrer dig mod at stå med en større uforudset regning, hvis uheldet skulle ske.

2. Omvendt kan du vælge en forsikring med høj selvrisiko, hvor du betaler en lavere årlig forsikringspræmie eller en lavere månedlig betaling. Dette medfører en reduktion i din forsikringsudgift månedligt/årligt, men du skal samtidig være bekendt med, at der skal betales et højere beløb i selvrisiko i tilfælde af uheld. Derfor tilrådes det at have mulighed for at kunne betale for et eventuelt opstået uheld.

Helt overordnet kan man bruge huskereglen:

Jo højere din selvrisiko er, jo billigere vil din årlige forsikringspræmie eller månedlige betaling være.

Du kan sammenligne og se prisforskellen på din bilforsikring ved at ændre selvrisiko her.

Hvad er din strategi, når du skal vælge selvrisiko?

https://www.samlino.dk/

Tags: 
Nøgleord: