Skal sundhed være dit eller statens ansvar?

Skal sundhed være dit eller statens ansvar?

image title: 
Foto: Karuna EM/123rf.com
Den mest velhavende fjerdedel af danskerne lever i gennemsnit 10 år længere end den dårligst stillede fjerdedel af befolkningen, rapporterer DR.
 
DR har nu sat debatten i gang om det er staten eller borgerne selv, der skal tage ansvar for den danske folkesundhed.
 
I denne forbindelse har DR udspurgt partiernes sundhedsordførere om, hvem der har det primære ansvar for folkets sundhed.
 
Alternativet, Caroline Maier
I alternativet er den generelle mening, at politikere har ansvar for at gøre det nemmere for befolkningen at træffe de rigtige valg i forbindelse med sundhed.  
 
”Helt grundlæggende mener vi i Alternativet, at vi som politikere har ansvar for at gøre det nemmere for befolkningen at gøre det rigtige - også når det gælder sundhed. Det betyder, at det skal være meget mere tilgængeligt og nemt for borgerne at vælge sunde løsninger. Et eksempel på dette er at sætte afgifterne op på cigaretter og usunde fødevarer som slik og sodavand og ned på sunde fødevarer som frugt, grønt og nødder.”
 
Socialdemokraterne, Flemming Møller Mortensen
Socialdemokraterne mener, at ansvaret ligger hos individet, men at staten skal tage de større kampe og ansvarsopgaver på skuldrene:
 
”Når man kan se, at den fjerdedel af danske mænd, der er dårligst uddannet, i gennemsnit lever 10 år kortere end den bedst uddannede fjerdedel, så er det en samfundsopgave at gøre alt, hvad man kan, for at rette op på den ulighed.”
 
Venstre, Jane Heitmann
På dette område mener venstre også, at ansvaret er delt, men at der er en række ting, som staten kan gøre for at gøre det nemmere for borgerne at tage det sunde valg.
 
”Der, hvor samfundet for eksempel kan gøre en forskel, og har et stort ansvar, er i forhold til oplysning om de skadelige virkninger af f.eks. rygning, alkohol, ligesom kostråd spiller en rolle. Nøglehuls- og Fuldkornsmærket er gode eksempler på, at man ved oplysning – og ikke løftede pegefingre – giver den enkelte mulighed for at træffe de sunde valg på et oplyst grundlag, når man står i supermarkedet.”
 
SF, Jonas Dahl
SF er splitte, men hælder dog til, at det er statens ansvar ikke at vende ryggen til danskernes sundhedsvaner:
 
”Staten har ansvaret for at sikre, at behandling og forebyggelse er muligt og tilgængeligt for den enkelte. Så selvom den enkelte også har et ansvar, så kan vi ikke tillade os som samfund bare at se til, mens mennesker falder igennem eller står uden for de tilbud, som eksisterer.”
 
LÆS OGSÅ: Derfor er kassedamen altid så sur

Dansk Folkeparti, Liselott Blixt
Dansk Folkeparti går mod strømmen, og mener det er borgernes eget ansvar at tage de sunde valg:
 
”Det er den enkelte, som har ansvaret for sin egen sundhed. Vi tager alle et valg, og vi har forskellige holdninger til, hvad et sundt eller et godt liv er. Det skal staten ikke diktere.”
 
Radikale venstre, Lotte Rod
Radikale venstre tager teten og sætter borgernes og statens ansvar som fuldstændig ligeværdigt:
 
”Den enkelte har ansvaret for sit liv, men det betyder ikke, at politikere kan lukke øjnene og sige: Det kan jeg ikke gøre noget ved. Vi politikere har et ansvar for de overordnede strukturer, og det ansvar skal vi tage på os.”
 
Liberal Alliance, May-Britt Kattrup
LA mener, at det største ansvar ligger hos staten:
 
”For Liberal Alliance er det meget vigtigt, at alle borgere har nem og lige adgang til det danske sundhedsvæsen. Og det er statens og regionernes ansvar at sørge for det. Det er også statens og regionernes ansvar at sørge for, at borgerne får fyldestgørende information om deres muligheder. Og også gerne om konsekvenserne ved ikke at bruge mulighederne.”
 
Enhedslisten, Peder Hvelplund
Enhedslisten følger i hælene på LA, og lægger ansvaret på statens skuldre:
 
”Eftersom de primære årsager til ulighed i sundhed er strukturelle – altså social/samfundsstrukturer såsom økonomi, uddannelse, køn, klasse, race – så kan det aldrig blive et personligt ansvar at rette op på de overordnede strukturer, der direkte og indirekte understøtter ulighed og ”usundhed”. Det betyder ikke, at den enkelte ikke har et ansvar for eget liv, men det har alle jo.”
 
Hvad mener du? Er det borgernes eller statens ansvar?
 
DR
Tags: