Underretninger om svigtede børn fordoblet

Underretninger om svigtede børn fordoblet

image title: 
Foto: Jan Andersen/123rf.com
Når børn ser ud til at have det skidt er lærere, pædagoger og andre voksne blevet bedre til at indberette til kommunen.
 
Antallet af underretninger om mistrivede børn og unge er i hvert fald steget voldsomt i hovedstadskommunerne.
 
Tal som DR og Ankestyrelsen har indsamlet fra 24 hovedstadskommuner viser, at antallet af underretninger er steget med 50 procent fra 2014 til 2015. I 2014 var tallet for underretninger i gennemsnit 49 per 1.000 børn, som er steget til 72 i 2015.
 
Det kan måske lyde som en bekymrende udvikling, men Helle Tilburg Johnsen, der er vicedirektør i Børns Vilkår, forklarer til DR, at det faktisk er positivt:
 
”Det vidner om, at flere er blevet opmærksomme på, at det er vigtigt at gå videre med sin bekymring for et barn,” siger hun.
 
Det er især skoler, der kommer med underretninger til kommunen, men også daginstitutioner, sundhedsvæsenet og andre offentlige myndigheder sender en del af de bekymrede henvendelser.
 
LÆS OGSÅ: Å: Luk flygtningelejre og lad private tage over
 
Gribskov Kommune er en af de kommuner, der har oplevet en markant stigning i underretninger. I 2015 har de fået 113 underretninger om børn og unge per 1.000børn i kommunen, hvilket er et godt stykke over det regionale gennemsnit på 72.
 
Det skyldes ifølge Erik Birch Nielsen, faglig chef på børne- og familieområdet i Gribskov Kommune, at der er kommet større fokus på, om børn og unge omsorgsvigtes. Samt at fokusset ikke længere kun findes hos fagfolk, men er blevet mere generelt.
 
”Lokalbefolkningen underretter også i stigende omfang, efter de kedelige sager der har været omtalt i pressen fra blandt andet Tønder,” forklarer han ifølge DR.
 
Er du opmærksom på om børn, du møder, mistrivedes?
DR