Utraditionelle midler redder lokale købmænd

Utraditionelle midler redder lokale købmænd

image title: 
Foto: Wavebreak Media Ltd/123rf.com
På ti år er antallet af dagligvarebutikker i landdistrikterne faldet med en tredjedel, viser et notat fra brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd.

Noget tyder dog på, at den dramatiske udvikling nu vil stoppe. I hvert fald oplever man hos De Samvirkende Købmænd, at der gøres meget for at holde liv i købmændene i lokalsamfundene.

“Der er helt klart sket en stigende ansvarsbevidsthed ude i de små samfund om, at de ikke bare mister et sted at købe mælk, men også et lokalt samlingspunkt, hvis købmanden lukker. Derfor ser vi i stigende grad, at borgerne selv tager initiativ til at bevare den lokale købmand,” siger underdirektør hos De Samvirkende Købmænd Jytte Tandrup ifølge Avisen.dk.

LÆS OGSÅ: Nej, mælken skal ikke stå i køleskabslågen

Hun fortæller endvidere, at der har været så stor interesse fra borgere, der gerne vil vide, hvordan de kan hjælpe deres lokale købmænd, at fonden Købmændenes Finansieringsinstitut har støttet udarbejdelsen af en drejebog med gode råd til lokale.

De igangsatte initiativer varierer fra sted til sted. I nogle byer har man stiftet et anpartsselskab, hvis anparter købes af byens borgere, mens man andre steder har indsamlet penge på borgermøder. I nogle byer har man købt bygninger og inventar og lejet det ud til købmanden.

Suzanne Ditlevsen, der er konsulent i LandLabDK, som arbejder med at udvikle landdistrikterne, peger på tre primære årsager til, at borgere forsøger at holde liv i de lokale købmænd.

“Helt lavpraktisk sætter de fleste pris på, at de ikke nødvendigvis skal ud og køre langt for at hente dagligvarer. Men mange ved også godt, at købmanden har en stor del af æren for, at der er en sammenhængskraft i byen, og den vil de gerne bevare. Til sidst vægter det også højt hos mange, at huspriserne falder markant, hvis købmanden lukker, som en undersøgelse har vist,” siger Suzanne Ditlevsen.

Ville du gøre en ekstra indsats for at redde din lokale købmand?

Avisen.dk
Tags: