logo
Hjem
HjælpLog ind

Privatlivserklæring

Hjemmesider, der ejes af Inbox.com AS, tilbyder e-mailtjenester og andre relaterede tjenester, der samlet kaldes "Tjenesten".

Tjenesten ejes i sin helhed af Inbox.com AS ("Virksomheden", "vi" eller "os"). Virksomheden er registreret og beliggende i Norge med organisationsnummer 920 243 347.

Denne Privatlivserklæring blev oprindeligt skrevet på engelsk og er blevet oversat til andre sprog for at gøre det lettere for dig. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den originale version og en oversat version, skal den originale (engelske) version være gældende: https://www.inbox.com/privacy-policy

1. Generelt

Vi er ansvarlige for beskyttelsen af dine personlige data, og vi tager dette ansvar meget alvorligt.

Denne Privatlivserklæring forklarer, hvilke personlige data vi indsamler; hvorfor vi indsamler data om dig; hvordan vi bruger disse data; og hvordan vi gemmer dataene.

Ved at acceptere denne Privatlivserklæring giver du samtykke til behandling af dine personoplysninger som beskrevet i denne Privatlivserklæring.

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) samt med de landespecifikke databeskyttelseslove, der gælder for virksomheden.

Den dataansvarlige er:

Inbox.com AS
Øvre Måsan 10C
1385 Asker
Norge
hello@corp.inbox.com

2. Personlige data indsamlet

For at kunne levere tjenesten af høj kvalitet er vi nødt til at indsamle forskellige typer af oplysninger, herunder personoplysninger om dig. Nedenfor er en oversigt over, hvordan vi typisk indsamler personoplysninger, og hvilke oplysninger det typisk drejer sig om. Vi indsamler ikke følsomme oplysninger.

a) Oplysninger leveret direkte af dig

Når du registrerer en konto eller kontakter os, giver du os nogle oplysninger, som vi gemmer, f.eks. navn, e-mailadresse, mobilnummer og betalingsrelaterede oplysninger. Disse oplysninger vil blive gemt, indtil du beder os om at fjerne dem, eller kontoen slettes. Se venligst vores servicevilkår for information om, hvornår en konto slettes.

b) Oplysninger indhentet gennem brug af tjenesten

Når du bruger tjenesten, kan vi indsamle visse oplysninger, såsom din enhed (f.eks. mobil-/PC-producent, operativsystem og browser) og din forbindelse (f.eks. dine IP-adresser).

Vores e-mailtjeneste logger alle e-mails, der kommer ind på og forlader serveren, loginforsøg osv., samt oplysninger om denne trafik (såsom IP-adressen og e-mailadressen på afsenderen af en e-mail eller på den person, der forsøger at logge ind). Denne logning sker for at forhindre misbrug af tjenesten og for at hjælpe dig i tilfælde af problemer (f.eks. sortlistning af din IP-adresse). Loggen vil blive gemt på vores servere i maksimalt 12 måneder.

Ved at bruge e-mailtjenesten vælger du, hvilke data vi vil gemme på dine vegne (såsom modtagne e-mails, sendte e-mails og kontakter).

3. Brug af cookies og indhold, der gemmes lokalt

Når du bruger tjenesten eller besøger vores hjemmesider, kan der gemmes cookies og andre data på din enhed, som senere kan læses af os. En cookie er en tekstfil, der placeres i din browsers interne hukommelse.

Vi bruger kun cookies, der er defineret som strengt nødvendige. Det betyder, at cookien er påkrævet, for at tjenesten kan fungere korrekt (f.eks. for at holde dig logget ind på webmailen). Du har mulighed for at forhindre os i at placere sådanne cookies i din browser. De fleste moderne browsere er indstillet til at acceptere cookies automatisk, men du kan selv vælge at ændre indstillingerne, så cookies ikke accepteres. Ulempen ved at deaktivere cookies i din browser er, at tjenesten ikke vil fungere optimalt.

4. Formål med behandling af personoplysninger

Vi bruger personoplysninger til følgende formål:

a) For at kunne levere tjenesten

Vi bruger persondata til at sikre, at du kan opretholde adgang til tjenesten. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at hjælpe dig med at nulstille adgangskoden til din e-mailkonto. Til dette formål indsamler vi følgende persondata: navn, e-mailadresse, mobiltelefonnummer.

Hvis du kontakter vores kundesupport, har vi muligvis også brug for at vide, hvem du er, for at kunne hjælpe dig.

Desuden har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne kontakte dig med vigtige oplysninger om din e-mailkonto.

Retsgrundlaget for databehandlingen beskrevet i dette afsnit er nødvendigheden af at opfylde en kontrakt, som du som registreret er part i (GDPR art. 6(1)(b)).

b) For at forhindre misbrug af tjenesten

Vi bruger persondata til at forhindre misbrug af tjenesten. Misbrug kan være forsøg på at logge ind på andre personers e-mailkonti, forsøg på bedrageri, "spamming", tilskyndelse, chikane og andre handlinger, der er forbudt ved lov eller i henhold til vores servicevilkår. Retsgrundlaget for databehandling beskrevet i dette afsnit er nødvendigheden af at opfylde juridiske forpligtelser, der er pålagt os (GDPR art 6 (1)(c) og behovet for at udføre en kontrakt (Servicevilkår), som du som registreret er part i (GDPR art 6 (1)(b)).

c) For at overholde loven

Vi er forpligtet til at gemme visse personoplysninger, såsom din købshistorik, for at overholde de juridiske forpligtelser, der er pålagt os (især den norske bogføringslov, forbrugerkøbsloven og GDPR) på det juridiske grundlag af GDPR art 6(1)(c).

Selvom det retsgrundlag, der gælder for vores databehandling, normalt er et krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt (GDPR art 6(1)(b)), kan andre retsgrundlag også gælde. Under alle omstændigheder er du velkommen til at kontakte os, og vi vil med glæde hjælpe med at afklare det retsgrundlag, der gælder for enhver specifik databehandling.

d) For at sikre informationssikkerheden

For at sikre informationssikkerheden og træffe de nødvendige foranstaltninger for at forhindre informationssikkerhedshændelser kan det tekniske team i virksomheden have brug for at få adgang til og overvåge e-mailtrafikken. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger til dette formål er virksomhedens legitime interesse (GDPR art. 6(1)(f)) i at forhindre informationssikkerhedshændelser eller håndtere dem i overensstemmelse hermed.

5. Deling af oplysninger

Vi sælger ikke dine personlige data eller bruger data, der er gemt i din postkasse, til kommercielle formål.

Vi deler personoplysninger med andre virksomheder, der udfører tjenester på vores vegne, og vi er nogle gange forpligtet til at dele oplysninger med offentlige myndigheder:

a) Når andre udfører tjenester på vores vegne

IT-udvikling, IT-drift, datalagring og kundesupport udføres i vid udstrækning af tredjeparter.

For at kontrollere sådanne tredjeparters adgang til og brug af personoplysninger har vi indgået separate databehandleraftaler med de virksomheder, der behandler oplysninger på vores vegne for at beskytte dine rettigheder som registreret. Disse tredjeparter har ikke tilladelse til at bruge personoplysninger til andre formål end at udføre de aftalte tjenester på vores vegne. Til udførelse af kortbetalinger vil dine kortdata blive delt med vores betalingstjenesteudbyder Stripe. Dette omfatter overførsel af personoplysninger til et tredjeland (USA). Vores aftale med Stripe definerer den passende metode til en sådan overførsel, så dataene kun behandles i overensstemmelse med GDPR og med henblik på udførelse af betaling.

b) Når det kræves af offentlige myndigheder

Hvis der er mistanke om en lovovertrædelse, kan alle lagrede personlige oplysninger og andre oplysninger af interesse blive udleveret til offentlige myndigheder.

Vi deler normalt ikke sådanne oplysninger uden at blive præsenteret for en gyldig retskendelse eller anden juridisk forpligtelse, der specificerer nøjagtigt, hvilke data vi er forpligtet til at dele med de offentlige myndigheder.

Data om kunders købshistorik kan også blive delt med offentlige myndigheder for at sikre eller bevise overholdelse af gældende love og regler.

6. Lagring af data

a) Hvordan data opbevares

Sikkerheden af dine personlige data er vigtig for os. Alle persondata opbevares sikkert og beskyttes mod uautoriseret adgang.

Vi bruger passende sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte personlige data under vores kontrol mod uautoriseret adgang, indsamling, brug, videregivelse, ændring eller bortskaffelse.

E-mail-data og kontodata (såsom navn, e-mail-adresser og mobilnummer) gemmes på servere inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) gennem vores tredjepartsudbydere.

Hvis du sender en e-mail til vores supportteam, vil supportbilletten blive gemt i vores billetsystem Zendesk (USA).

Betalingsoplysninger gemmes hos Stripe (USA) og NETS (EU).

b) Politik for opbevaring af data

Du kan slette din e-mailkonto i webmailen under "Min konto".

Mangel på et aktivt abonnement eller en vellykket fornyelse vil også føre til sletning af konto og data.

Der henvises til servicevilkårene for vigtige oplysninger om vores politik for opbevaring af data.

7. Dine rettigheder til privatlivets fred

Du kan udøve visse rettigheder vedrørende dine data. Du har især ret til at:

  • Tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger til enhver tid;
  • Gøre indsigelse mod behandling af dine data;
  • Få adgang til dine data og få oplysninger om visse aspekter af behandlingen;
  • Bekræfte og søge berigtigelse af dine data;
  • Begrænse behandlingen af dine data
  • Få dine personlige data slettet (f.eks. retten til at blive "glemt");
  • Modtage en kopi af dine data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og, hvis det er teknisk muligt, at få dem overført til en anden dataansvarlig;
  • indgive en klage og fremsætte et krav over for den kompetente databeskyttelsesmyndighed;

Bemærk venligst, at udøvelse af nogle af disse rettigheder vil kræve, at din e-mailkonto slettes permanent.

8. Andet

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne fortrolighedserklæring til enhver tid uden yderligere varsel. Det anbefales kraftigt at tjekke denne side ofte med henvisning til datoen for den sidste ændring, der er anført nederst på denne side.

I tilfælde af større eftersyn eller ændringer vil vi normalt sende en meddelelse til din e-mailadresse på tjenesten.

Der henvises også til Servicevilkårene for yderligere oplysninger om de vilkår og betingelser, der gælder for Tjenesten.

I henhold til artikel 77 i GDPR har du desuden ret til at indgive en klage vedrørende din databehandling til en tilsynsmyndighed, især på dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller sted for en påstået overtrædelse. I Estland er dette det estiske databeskyttelsesinspektorat.

9. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller forespørgsler om dine data, behandlingen af dem eller noget andet om tjenesten, er du velkommen til at kontakte vores supportteam (link nederst på denne webside).

Forespørgsler vedrørende denne fortrolighedserklæring kan også sendes via de kontaktoplysninger, der er anført i afsnit 1 i denne fortrolighedserklæring.

Gældende fra den 3. oktober 2023 (se tidligere version her)

logo

© 2023 Inbox.com AS

Alle rettigheder forbeholdes.

Genveje

Hjælp FAQDriftsmeddelelser